Alquiler de hinchables (Actualización)
ANIMAR-T - ANIMAR-T
RSS Conviértase en fan

Entradas recientes

BLACK FRIDAY ANIMAR-T 2015
El mejor proyecto de nuestras vidas
ALQUILER DE HINCHABLES EN GALICIA - Desde 50€
ENTROIDO 2013 - COLEGIO VIGO
DÍA DO PAI EN NIGRÁN

Categorías

"O CLAN DOS IMPOSTORES"
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
ANIMAR-T NA TV
ANIMAR-T SOLIDARIO
ANUNCIOS
CAMPAMENTO 2012
CAMPAMENTO GARCÍA BARBÓN 2011
ESPECTÁCULOS
FESTAS ANIMAR-T
LUDOTECA MÓVIL
OFERTAS
OFRTAS
OTROS
con tecnología de

BLOG DE ANIMAR-T

Alquiler de hinchables (Actualización)

Non paramos, a medida que vai crecendo a demanda imos incrementando a nosa oferta. Así que vos deixamos un resumo de todos os modelos que temos actualmente, inchables de 50€. Con eses prezos xa non fai falla agardar a un cumpleaños para alugar un, senon que calquera excusa é válida: unha comida familiar, unha tarde cos amigos, un fin de semana de camping, un día especial...

Ademáis, os inchables "Low cost" non tes problema de que teñades mal tempo, porque a maioría son tan baixiños que caben en case calquer interior (Dende 2m de altura): un garaxe, un galpón ou incluso o salón da casa.

Coma sempre os ofrecemos ao revés (Dos máis caros aos máis baratos), esta vez o imos facer ao contrario, comezaremos ensinándoos os máis pequeniños e baratiños e acabaremos cos grandes.
 
Por suposto, contamos co seguro de responsabilidade civil obrigatorio (Con Maphre Seguros).

INCHABLES MINI "LOW COST" - A partir de 50€


NOME: Mini Palacete

DIMENSIÓNS: 3,25 M de longo x 3 M de ancho x 2 M de alto.

IDADE : Menores de 5 anos

PESO MÁXIMO SOPORTADO: 90kG

PESO MÁXIMO POR PARTICIPANTE: 45 kg


NOME: Mini Jungla

DIMENSIÓNS: 3,20 M de longo x 2,80 de ancho x 2,55 M de alto.

IDADE : Menores de 5 anos

PESO MÁXIMO SOPORTADO: 120kG

PESO MÁXIMO POR PARTICIPANTE: 45 kg

NOME: "Mini Payasito"

DIMENSIÓNS: 3,30 m de longo x 2,30 m de ancho x 2,30 m de alto

IDADE: Menos de 5 anos

PESO MÁXIMO SOPORTADO: 113kG

PESO MÁXIMO POR PARTICIPANTE: 45 kg


NOME: Mini rosa

DIMENSIÓNS: 3,30 m de longo x 2,30 m de ancho x 2 m de alto

IDADE: Menos de 5 anos

PESO MÁXIMO POR PARTICIPANTE: 45 kg



NOME: Mini Pista multideportiva

DIMENSIÓNS: 8 m de longo x 3,35 m de ancho x 1,90 m de alto

IDADE RECOMENDADAD : Menores de 8 anos


PREZOS MINI "LOW COST"


TIPO ALUGUER
PREZO
DURACIÓN
AUTOSERVICIO*
50€
48 horas
SEN MONITOR **
100€ + gastos de desplazamento dende Vigo
6 horas
CON MONITOR ***
100€ + gastos de desplazamento dende Vigo
  2 horas
(Ampliación horario 50€/hora)
48 HORAS****
130€ + gastos de desplazamento dende Vigo
48 horas


* AUTOSERVICIO: O Cliente se encarga de recoller o inchable no noso almacén de Ponteareas de realizar a montaxe e desmontaxe e de vixiar os nen@s mentres xogan. A montaxe e desmontaxe é moi sinxela. O inchable pode levarse no maletero de calquer turismo.

** SEN MONITOR: Nós instalamos e recollemos o inchable pero un adulto terá que facerse cargo de vixiar os nen@s durante o seu xogo.

*** CON MONITOR: Nos encargamos da instalación, recollida e vixianza dos nen@s mentras empregan o inchable. Non inclúe xogos organizados polo monitor. Se desexa que se realicen xogos cos nen@s poden contratar o suplemento de animación.

**** 48 HORAS: Nós instalamos e recollemos o inchable pero un adulto terá que facerse cargo de vixiar os nen@s durante o seu xogo.



HINCHABLES "LOW COST" - a partir de 100€



NOME: Mini pista americana

DIMENSIÓNS: 5,65 m de longo x 2,10 m de ancho x 2,10 m de alto

IDADE: Menos de 7 anos

PESO MÁXIMO SOPORTADO: 190Kg

PESO MÁXIMO POR PARTICIPANTE: 45 kg



NOME: Combi con tobogán

DIMENSIÓNS: 4,45 m de longo x 3,85 m de ancho x 2,55 m de alto

IDADE: Menos de 7 anos

PESO MÁXIMO SOPORTADO: 226Kg

PESO MÁXIMO POR PARTICIPANTE: 45 kg


NOME: Cohetes espaciais

DIMENSIÓNS: 4,70 M de longo x 3,85 M de ancho x 2,60 M de alto.

IDADE: Menores de 7 anos

PESO MÁXIMO SOPORTADO EN TOTAL: 200Kg.

PESO MÁXIMO POR PARTICIPANTE: 45 kg



NOME: Tobogán de auga

DIMENSIÓNS: 6 M de longo x 2,15 M de ancho x 2,55 M de alto.

IDADES: 3 - 12 anos

PESO MÁXIMO POR PARTICIPANTE: 45 Kg

Esta atracción tamén se pode empregar en inverno, cambiando o auga por pelotas de cores.


PREZOS "LOW COST"


TIPO DE ALUGUER
PREZO
DURACIÓN
AUTOSERVICIO*
100€
48 horas
SEN MONITOR**
150€ + gastos de deslplazamento dende Vigo
6 horas
CON MONITOR***
150€ + gastos de desplazamento dende Vigo
2 horas
(Ampliación horario 50€/hora)
48 HORAS
200€ + gastos de desplazamento dende Vigo
  48 horas

* AUTOSERVICIO: O Cliente se encarga de recoller o inchable no noso almacén de Ponteareas de realizar a montaxe e desmontaxe e de vixiar os nen@s mentres xogan. A montaxe e desmontaxe é moi sinxela. O inchable pode levarse no maletero de calquer turismo.

** SEN MONITOR: Nós instalamos e recollemos o inchable pero un adulto terá que facerse cargo de vixiar os nen@s durante o seu xogo.

*** CON MONITOR: Nos encargamos da instalación, recollida e vixianza dos nen@s mentras empregan o inchable. Non inclúe xogos organizados polo monitor. Se desexa que se realicen xogos cos nen@s poden contratar o suplemento de animación.

**** 48 HORAS: Nós instalamos e recollemos o inchable pero un adulto terá que facerse cargo de vixiar os nen@s durante o seu xogo.


HINCHABLE SEMI PROFESIONAL - a partir de 190€



NOME: Gran Palace

DIMENSIÓNS: 6,50 M de longo x 4,30 M de ancho x 3,80 M de alto.

IDADE RECOMENDADA: Menores de 10 anos

PESO MÁXIMO SOPORTADO EN TOTAL: 300 KG

PESO MÁXIMO POR PARTICIPANTE: 45 kg



PREZO INCHABLES SEMI PROFESIONAL

TIPO DE ALUGUER
PREZO
DURACIÓN
SEN MONITOR*
190€ + gastos de desplazamento dende Vigo
6 horas
CON MONITOR**
200€ + gastos de desplazamento dende Vigo
2 horas
(Ampliación horario 50€/hora)
48 HORAS***
300€ + gastos de desplazamento dende Vigo
48 horas


* SEN MONITOR: Nós instalamos e recollemos o inchable pero un adulto terá que facerse cargo de vixiar os nen@s durante o seu xogo.

** CON MONITOR: Nos encargamos da instalación, recollida e vixianza dos nen@s mentras empregan o inchable. Non inclúe xogos organizados polo monitor. Se desexa que se realicen xogos cos nen@s poden contratar o suplemento de animación.

*** 48 HORAS: Nós instalamos e recollemos o inchable pero un adulto terá que facerse cargo de vixiar os nen@s durante o seu xogo.



HINCHABLES PROFESIONAIS - a partir de 240€


NOME: Castelo Tobogán Mega diver

DIMENSIÓNS: 7m de longo x 6 m de ancho x 6 m de alto.

IDADE RECOMENDADA: Sen límite de idade

OBSRVACIÓNS: Non admite aluguer sen monitor



NOME: Castelo Azul

DIMENSIÓNS: 5m de longo x 5,50 m de ancho

MATERIAL: PVC

IDADE RECOMENDADA: 1 - 12 anos



NOME: Tobogán de auga "Cocodrile"

DIMENSIÓNS: 7m de longo x 7 m de ancho.

MATERIAL: PVC

IDADE RECOMENDADA: Sen límite de idade

OBSERVACIÓNS: É necesario que o terreno onde se vaia a instalar non teña inclinación.



NOME: Castelo Bugs Bunny

DIMENSIÓNS: 5 Mde longo x 5 M de ancho x 3,80 M de alto.

MATERIAL: PVC

IDADE RECOMENDADA: 1 - 12 ANOS


















NOME: Tobogán con piscina sensorial "Cocodrile"

DIMENSIÓNS: 7m de longo x 7 m de ancho.

IDADE RECOMENDADA: 3 - 12 anos

 
 
E ademáis se o desexades, podedes engadir ao voso aluguer animación, música, obradoiros infantís, coidadores...
 
Poden pedir máis información en contratacion@animar-t.es ou nos teléfonos 653288267 / 677714319
 
----------------------------------------------------------------------------------------
 
 
No paramos, a medida que va creciendo la demanda vamos incrementando  nuestra oferta. Así que os dejamos un resumen de todos los modelos que tenemos actualmente, hinchables de 50€. Con esos precios ya no hace falta esperar a un cumpleaños para alquilar uno, sino que cualquier excusa es válida: una comida familiar, una tarde con los amigos, un fin de semana de camping, un día especial...

Además, con los hinchables "Low cost" no tienes problema de que tengais mal tiempo, porque la mayoría son tan bajitos que caben en casi cualquier interior (Desde 2m de altura): un garaje, un galpón o incluso el salón de la casa.

Como sempre los ofrecemos al revés (De los más caros a los más baratos), esta vez lo haremos al contrario, comenzaremos enseñándoos los más pequeñitos y baratitos y acabaremos con los grandes.
 
Por supuesto, contamos con el seguro de responsabilidad civil obligatorio (Con Maphre Seguros).

HINCHABLES MINI "LOW COST" - A partir de 50€


NOMBRE: Mini Palacete

DIMENSIONES: 3,25 M de largo x 3 M de ancho x 2 M de alto.

EDAD : Menores de 5 años

PESO MÁXIMO SOPORTADO: 90kG

PESO MÁXIMO POR PARTICIPANTE: 45 kg


NOMBRE: Mini Jungla

DIMENSIONES: 3,20 M de largo x 2,80 de ancho x 2,55 M de alto.

EDAD : Menores de 5 años

PESO MÁXIMO SOPORTADO: 120kG

PESO MÁXIMO POR PARTICIPANTE: 45 kg

NOMBRE: Hinchable "Mini Payasito"

DIMENSIONES: 3,30 m de largo x 2,30 m de ancho x 2,30 m de alto

EDAD: Menos de 5 años

PESO MÁXIMO SOPORTADO: 113kG

PESO MÁXIMO POR PARTICIPANTE: 45 kg


NOMBRE: Hinchable Mini Rosa

DIMENSIONES: 3,30 m de largo x 2,30 m de ancho x 2 m de alto

EDAD: Menos de 5 anos

PESO MÁXIMO POR PARTICIPANTE: 45 kg



NOMBRE: Mini Pista multideportiva

DIMENSIONES: 8 m de largo x 3,35 m de ancho x 1,90 m de alto

EDAD RECOMENDADA : Menores de 8 años


PRECIOS MINI "LOW COST"


FORMA DE ALQUILER
PRECIO
DURACIÓN
AUTOSERVICIO*
50€
48 horas
SIN MONITOR**
100€ + gastos de desplazamiento desde Vigo
6 horas
CON MONITOR***
100€ + gastos de desplazamiento desde Vigo
2 horas
(Suplemento duración 50€ / hora)
48 HORAS
130€ + gastos de desplazamiento desde Vigo
  48 horas


* AUTOSERVICIO: El  Cliente se encarga de recoger el hinchable en nuestro almacén de Ponteareas de realizar el montaje y desmontaje y de vigilar a los niñ@s mientras juegan. El montaje y desmontaje es muy sencillo. El hinchable puede llevarse en el maletero de cualquier turismo.

** SIN MONITOR: Nosotros instalamos y recogemos el hinchable pero un adulto tendrá que hacerse cargo de vigilar a los niñ@s durante  su juego.

*** CON MONITOR: Nos encargamos de la instalación, recogida y vigilanza de los niñ@s mientras utilizan el inchable. No incluye juegos organizados por el monitor. Si desea que se realicen juegos con los niñ@s pueden contratar el suplemento de animación.

**** 48 HORAS: Nosotros instalamos y recogemos el hinchable pero un adulto tendrá que hacerse cargo de vigilar a los niñ@s durante su juego.



HINCHABLES "LOW COST" - a partir de 100€



NOMBRE: Mini pista americana

DIMENSIONES: 5,65 m de largo x 2,10 m de ancho x 2,10 m de alto

EDAD: Menos de 7 años

PESO MÁXIMO SOPORTADO: 190Kg

PESO MÁXIMO POR PARTICIPANTE: 45 kg



NOMBRE: Combi con tobogán

DIMENSIONES: 4,45 m de largo x 3,85 m de ancho x 2,55 m de alto

EDAD: Menos de 7 años

PESO MÁXIMO SOPORTADO: 226Kg

PESO MÁXIMO POR PARTICIPANTE: 45 kg


NOMBRE: Hinchable Cohetes espaciais

DIMENSIONES: 4,70 M de largo x 3,85 M de ancho x 2,60 M de alto.

EDAD: Menores de 7 años

PESO MÁXIMO SOPORTADO EN TOTAL: 200Kg.

PESO MÁXIMO POR PARTICIPANTE: 45 kg



NOMBRE: Tobogán de auga

DIMENSIONES: 6 M de largo x 2,15 M de ancho x 2,55 M de alto.

EDADES: 3 - 12 años

PESO MÁXIMO POR PARTICIPANTE: 45 Kg

Esta atracción también se puede utilizar en inverno, cambiando el agua por pelotas de colores.


PRECIOS "LOW COST"


FORMA DE ALQUILER
PRECIO
DURACIÓN
AUTOSERVICIO*
100€
48 horas
SIN MONITOR**
150€ + gastos de desplazamiento desde Vigo
6 horas
CON MONITOR***
150€ + gastos de desplazamiento desde Vigo
2 horas
(suplemento horario 50€ / hora)
48 HORAS****
200€ +  gastos de desplazamiento desde Vigo
  48 horas

* AUTOSERVICIO: El Cliente se encarga de recoger el hinchable en nuestro almacén de Ponteareas de realizar el montaje y desmontaje y de vigilar a los niñ@s mientras juegan. El montaje y desmontaje es muy sencillo. El hinchable puede llevarse en el maletero de cualquier turismo.

** SIN MONITOR: Nosotros instalamos y recogemos el hinchable pero un adulto tendrá que hacerse cargo de vigilar a los niñ@s durante su juego.

*** CON MONITOR: Nos encargamos de la instalación, recogida y vigilanza de los niñ@s mientras utilizan el inchable. No incluye juegos organizados por el monitor. Si desea que se realicen juegos con los niñ@s pueden contratar el suplemento de animación.

**** 48 HORAS: Nosotros instalamos y recogemos el hinchable pero un adulto tendrá que hacerse cargo de vigilar a los niñ@s durante su juego.


HINCHABLE SEMI PROFESIONAL - a partir de 190€



NOMBRE: Gran Palace

DIMENSIONES: 6,50 M de largo x 4,30 M de ancho x 3,80 M de alto.

EDADE RECOMENDADA: Menores de 10 anos

PESO MÁXIMO SOPORTADO EN TOTAL: 300 KG

PESO MÁXIMO POR PARTICIPANTE: 45 kg



PREZO INCHABLES SEMI PROFESIONAL












  


* SEN MONITOR: Nós instalamos e recollemos o inchable pero un adulto terá que facerse cargo de vixiar os nen@s durante o seu xogo.

** CON MONITOR: Nos encargamos da instalación, recollida e vixianza dos nen@s mentras empregan o inchable. Non inclúe xogos organizados polo monitor. Se desexa que se realicen xogos cos nen@s poden contratar o suplemento de animación.

*** 48 HORAS: Nós instalamos e recollemos o inchable pero un adulto terá que facerse cargo de vixiar os nen@s durante o seu xogo.



HINCHABLES PROFESIONAIS - a partir de 240€


NOME: Castelo Tobogán Mega diver

DIMENSIÓNS: 7m de longo x 6 m de ancho x 6 m de alto.

IDADE RECOMENDADA: Sen límite de idade

OBSRVACIÓNS: Non admite aluguer sen monitor



NOME: Castelo Azul

DIMENSIÓNS: 5m de longo x 5,50 m de ancho

MATERIAL: PVC

IDADE RECOMENDADA: 1 - 12 anos



NOME: Tobogán de auga "Cocodrile"

DIMENSIÓNS: 7m de longo x 7 m de ancho.

MATERIAL: PVC

IDADE RECOMENDADA: Sen límite de idade

OBSERVACIÓNS: É necesario que o terreno onde se vaia a instalar non teña inclinación.



NOME: Castelo Bugs Bunny

DIMENSIÓNS: 5 Mde longo x 5 M de ancho x 3,80 M de alto.

MATERIAL: PVC

IDADE RECOMENDADA: 1 - 12 ANOS


















NOME: Tobogán con piscina sensorial "Cocodrile"

DIMENSIÓNS: 7m de longo x 7 m de ancho.

IDADE RECOMENDADA: 3 - 12 anos

 
 
E ademáis se o desexades, podedes engadir ao voso aluguer animación, música, obradoiros infantís, coidadores...
 
Poden pedir máis información en contratacion@animar-t.es ou nos teléfonos 653288267 / 677714319


0 comentarios para Alquiler de hinchables (Actualización):

Comentarios RSS

Añadir un comentario

Su nombre:
Dirección de email: (campo obligatorio)
Página web:
Comentario:
Haga su texto más grande, márquelo en negrita, cursiva y mucho más con etiquetas HTML. Le mostramos cómo..
Post Comment
Editor de páginas web alojado en Vistaprint