ANIMAR-T@HOTMAIL.ES - HINCHABLES
ANIMAR-T - ANIMAR-TEn cumpreanos, comunións, bautizos, vodas, colexios, asociacións, centros culturais...
¡¡ Encantaralles !! (Os prezos deste catálogo son para festas en Vigo. Poden descargar o catálogo completo con gastos de desprazamento incluidos a outras cidades ao final desta páxina)

_______________________________________________
INCHABLES
CASTELOS PROFESIONAIS
(A partir de 230€)
PISTA AMERICANA - Alquiler de hinchables


NOME DO HINCHABLE
PISTA AMERICANA
DIMENSIÓNS
10m de longo
3m de ancho
3,50m de alto
MATERIAL
PVC
IDADE RECOMENDADA
Ata os 12 anos
IDADE MÁXIMA
12 anos
CAPACIDADE MÁXIMA APROXIMADA
10 nenos/as
OBSERVACIÓNS 
Pista de obstáculos con túneles, rampas, paredes para trepar, tobogáns e zonas de salto. 
NECESIDADES TÉCNICAS
1. Terreno dun mínimo de 12 m de longo x 5m de ancho x 3,60m de alto. Libre de pedras, árbores, desniveis ou obstáculos.

2. Toma de corrente (Electricidade)

3.Dende o lugar onde podamos deixar o furgón ata o lugar de instalación do hinchable non pode haber escaleiras nin zonas ou portas estreitas.
 TIPOS DE ALUGUER PERMITIDO
- Con monitorAlquiler de hinchables / aluguer de inchables ANIMAR-T  
NOME DO HINCHABLE
Súper Rampa
DIMENSIÓNS
7m de longo
6m de ancho
6m de alto
MATERIAL
PVC
IDADES RECOMENDADAS
Ata os 12 anos
IDADE MÁXIMA
16 anos
CAPACIDADE MÁXIMA
Depende do tipo de organización das quendas de uso.
OBSERVACIÓNS
Tobogán de 6m de altura aproximados, con zona de salto, obstáculos e escaleira para trepar.
TIPO DE ALUGUER PERMITIDO
  - Con monitor
 NECESIDADES TÉCNICAS
 1. Terreno dun mínimo de 9m de longo x 7m de ancho x 6,50m de alto

2. Toma de corrente (Electricidade)

3. Dende o lugar onde podamos deixar o furgón ata o lugar de instalación do hinchable non pode haber escaleiras nin zonas ou portas estreitas.NOME DO HINCHABLE
 CASTELO SPIDERMAN
DIMENSIÓNS
 5M X 5,50M X 4,50 DE ALTO
MATERIAL
PVC
IDADES RECOMENDADAS
Menores de 9 anos
IDADE MÁXIMA
 10 anos
 CAPACIDADE MÁXIMA APROXIMADA
7 nenos/as
OBSERVACIÓNS
Zona de salto e tobogán
TIPO DE ALUGUER PERMITIDO
  Con monitor
 NECESIDADES TÉCNICAS
 1. Terreno dun mínimo de 7m x 6m x 4,50m de alto.

2. Toma de corrente (Electricidade)

3. Dende o lugar onde podamos deixar o furgón ata o lugar de instalación do hinchable non pode haber escaleiras nin portas estreitas.

TOBOGÁN DE AGUA COCODRILE Alquiler de hinchables / aluguer de inchables ANIMAR-T
NOME DO HINCHABLE
Tobogán de auga Profesional
DIMENSIÓNS

MATERIAL
PVC
IDADES RECOMENDADAS
Ata os 12 anos
IDADE MÁXIMA
16 anos
CAPACIDADE APROXIMADA
Depende do tipo de organización das quendas
TIPO DE ALUGUER PERMITIDO
- Con monitor
- Sen monitor (Soamente en festas particulares)
OBSERVACIÓNS
 Tobogán de auga con piscina
 NECESIDADES TÉCNICAS
 - Terreno  LLANO 

- Toma de corrente (Electricidade)

- Toma de auga cun bo caudal (Grifo tipo de xardín, apto para mangueiras).

IMPORTANTE: Precisa gran cantidade de auga.

PREZOS INCHABLES PROFESIONAIS
PREZO PARA PARTICULARES
Cumpleanos, comuñóns, vodas, bautizos, comidas familiares...

CON MONITOR
250€
(Máis gastos de desprazamento dende Vigo)* AGASALLO: Altavoz con música.
2 horas + 
1 hora de agasallo =
3 HORAS
(Ampliable 50€/hora)
SEN MONITOR
(O instalamos e o recollemos)
230€
(Máis gastos de desprazamento dende Vigo)

 

* AGASALLO: Altavoz con música.
Toda a festa
(Máximo 6 horas)
VARIOS HINCHABLES CON MONITORES 
2 HINCHABLES: 400€
3 HINHABLES. 540€
4 HINCHABLES: 640€
(Máis gastos de desprazamento dende Vigo)

*AGASALLO: Altavoz con música.
2 horas + 1 hora de agasallo= 3 HORAS
(Ampliable: 50€/hora)
PREZO PARA COLECTIVOS
Asociacións, Colexios, Concellos, Comisións de festas...

TIPO ALUGUER
PREZO
DURACIÓN
CON MONITOR
250€ + IVE
(Máis gastos de desprazamento dende Vigo)

*AGASALLO: Altavoz con música.
  2 horas + 1 hora de agasallo =
3HORAS
(Ampliable 50€ + IVE /hora)
 VARIOS INCHABLES  CON MONITORES
 2 HINCHABLES: 
400€ + IVE
3 HINCHABLES:
540€ + IVE
4 HINCHABLES:
640€ + IVE

(Máis gastos de desprazamento dende Vigo)

*AGASALLO: Altavoz con música.
 2 horas + 1 hora de agasallo =
3 HORAS
(Ampliable 50€ + IVE 
/hora)

___________________________

HINCHABLES PROFESIONAIS
PEQUENOS


__
PREZOS HINCHABLES PROFESIONAIS PEQUENOS

PREZOS PARA PARTICULARES

Dende 100€

PREZOS PARA COLECTIVOS

Dende 100€
_________________________________________________________
CASTELO SEMI-PROFESIONAIS
(A partir de 120€)
Alquiler de hinchables / aluguer de inchables ANIMAR-TNOME DO HINCHABLE
GRAN PALACE
DIMENSIÓNS
6,50M de longo
4,30m de ancho
3,80m de alto
IDADES RECOMENDADAS
Ata os 7 anos
IDADE MÁXIMA
8 anos
CAPACIDADE APROXIMADA
- De 3-4 anos: 9 nenos/as (7 nenos/as na zona de salto + 2 nenos/as nos tobogáns)

- De 7 anos: 7 nenos/as (5 nenos/as na zona de salto + 2 nenos/as nos tobogáns)
OBSERVACIÓNS
Zona de salto, obstáculos, parede para trepar e dous tobogáns con pouca inclinación espacial para nenos/as pequenos.
TIPO DE HOMOLOGACIÓN
Uso doméstico 
(Solamente pode empregarse no ámbito privado)
MATERIAL
Nylon e PVC
TIPO DE ALUGUER PERMITIDO
- Autoservicio
- Entrega a domicilio
- Sen monitor
- Con monitor
NECESIDADES TÉCNICAS
  1. Terreno dun mínimo de 7.50m de longo x 5.50m de ancho x 3,85m de alto.

2. Toma de corrente (electricidade)PREZO PARA PARTICULARES
Cumpreanos, vodas, bautizos, comidas familiares...

Non apto para eventos de colectivos como Comisións de festas,Colexios, Concellos...

 TIPO ALUGUER
PREZO 
DURACIÓN 
RECOLLIDA NO ALMACÉN
(Ponteareas)
(Precísase furgoneta ou monovolumen cos asientos baixados)
¡¡OFERTA!!
120€

ANTES
150€48 horas
(Ampliable 10€/día)
SEN MONITOR
(O instalamos e o recollemos)
¡¡OFERTA!!
150€
(Máis gastos de desprazamento dende Vigo)

ANTES
190€

*AGASALLO: Altavoz con música durante a festa.
Toda a festa
(Máximo 6 horas)
 CON MONITOR
¡¡OFERTA!!
150€
(Máis gastos de desprazamento dende Vigo)

ANTES
200€

*AGASALLO: Altavoz con música durante a festa
2 horas 

(Ampliable 50€/hora)
ENTREGA A DOMICILIO
(Soamente disponible para Ponteareas, Vigo, Mos, Porriño, Redondela e Mondariz)

O entregamos na porta de casa e o imos a recoller (Non inclúe montaxe nin desmontaxe) (Por motivos de loxística non poden realizarse entregas en edificios, soamente en casas, locais de planta baixa, garaxes ou coches)
140€48 horas

____________________________________

CASTELOS

 (A partir de 100€)

NOME DO HINCHABLE
Súper Castillo
DIMENSIÓNS
5,10m de longo
4,20m de ancho
2,20m de alto
IDADES RECOMENDADAS
Ata os 6 anos
IDADE MÁXIMA
7 anos
CAPACIDADE APROXIMADA
- De 3-4 anos: 8 nenos/as (6 na zona de sato + 2 nos tobogáns)

- De 6 anos: 7 nenos/as (5 na zona de alto + 2 nos tobogáns)
OBSERVACIÓNS
Amplia zona de salto, dúas canastas, rampa de entrada e dobre tobogán.
TIPO DE HOMOLOGACIÓN
Uso doméstico (Soamente pode empregarse no ámbito privado)
MATERIAL
Nylon e PVC
TIPO DE ALUGUER PERMITIDO
- Autoservicio
- Entrega a domicilio
- Sen monitor
- Con monitor
NECESIDADES TÉCNICAS
  1. Terreno dun mínimo de 6m de longo x 6m de ancho x ,20m de alto libre de pedras, desniveis ou obstáculos.

2. Toma de corrente (Electricidade)


Alquiler de hinchables / aluguer de inchables ANIMAR-T

NOME DO HINCHABLE
Tobogán de auga "Low cost"
DIMENSIÓNS
6m de longo
2,15m de ancho
2,55m de alto
IDADES RECOMENDADAS
Ata os 8 anos
IDADE MÁXIMA
12 anos (Se non superan o peso máximo)
PESO MÁXIMO DOS PARTICIPANTES
40kg
TIPO DE HOMOLOGACIÓN
Uso doméstico (Soamente pode empregarse no ámbito privado)
MATERIAL
Nylon 
OBSERVACIÓNS
Dous tobogáns, chorros de auga caída en piscina e parede para trepar.
TIPO DE ALUGUER PERMITIDO
- Autoservicio
- Entrega a domicilio
- Sen monitor
- Con monitor
NECESIDADES TÉCNICAS
  1. Terreno llano dun mínimo de 6,50m de longo x 3,15m de ancho x 2,55m de alto libre de pedras, desniveis ou obstáculos.

2. Toma de corrente (Electricidade)

3. Toma de auga (Grifo tipo xardín onde se poda conectar unha mangueira)

PREZOS CASTELOS

PREZOS PARA PARTICULARES
Cumpleanos, vodas, bautizos, comidas familiares...

Non aptos para eventos de colectivos como Comisións de festas, Colexios, Concellos...

TIPO ALUGUER
PREZO
DURACIÓN
RECOLLIDA NO ALMACÉN
(Ponteareas)
(Cabe no maletero dun turismo)
100€


MÁXIMO 48 HORAS
(Ampliable 10€/día)

SEN MONITOR
(O instalamos e o recollemos)
130€
(Máis gastos de desprazamento dende Vigo)

*AGASALLO: Altavoz con música durante a festa.
Toda a festa
(Máximo 6 horas)
CON MONITOR
130€
(Máis gastos de desprazamento dende Vigo)

*AGASALLO: Altavoz con música durante a festa.

2 HORAS
(Ampliable 50€/hora)
 ENTREGA A DOMICILIO
(Non inclúe instalación nin desinstalación)
 120€
(Soamente disponible en Vigo, Ponteareas, O Porriño, Mos, Mondariz, Nigrán e Redondela)


 MÁXIMO 48 HORAS

(Ampliable 10€/día)
 VARIOS INCHABLES LOW COST 
SEN MONITOR
 2 HINCHABLES: 210€
3 HINCHABLES: 270€
4 HINCHABLES: 330€
(Máis gastos de desprazamento dende Vigo)

*AGASALLO: Altavoz con música durante a festa.
 Toda a festa
(Máximo 6 horas)
 VARIOS INCHABLES CON RECOLLIDA EN ALMACÉN
 2 HINCHABLES: 190€
3 HINCHABLES: 250€
4 HINCHABLES: 310€

*AGASALLO: Altavoz con 
 MÁXIMO 48 HORAS
(Ampliable 10€/día por cada hinchable)
 VARIAS INCHABLES CON ENTREGA A DOMICILIO
 2 HINCHABLES: 200€
3 HINCHABLES: 260€
4 HINCHABLES: 320€
 MÁXIMO 48 HORAS
(Ampliable 10€/día por cada hinchable)

_____________________________________

CASTELOS MINI
( A partir de 50€)


NOME: Castelo con tobogán
DIMENSIÓNS: 3,60 M de longo x 3 M de ancho x 2,60 M de alto.
IDADES : Recomendado ata os 4 anos. Apto ata os 5 anos.
CAPACIDADE APROXIMADA: 2 nenos na zona de salto + 1 no tobogán
OBSERVACIÓNS: Pequena zona de salto, parede para trepar, túnel, canasta e gran tobogán.
NECESIDADES TÉCNICAS: Terreno dun mínimo de 5m x 4m 2,60m de alto. / Toma de corrente (Electricidade). Apto para interior e exterior.

Alquiler de hinchables / aluguer de inchables ANIMAR-T
                           NOME: Mini Jungla
DIMENSIÓNS: 3,20 M de longo x 2,80 M de ancho x 2,5 M de alto.
IDADES : Recomendado ata os 4 anos. Apto ata os 5 anos.
CAPACIDADE APROXIMADA: 2 nenos na zona de salto  + 1 no tobogán.
OBSERVACIÓNS: Zona de salto, e tobogán en curva.
NECESIDADES TÉCNICAS: Terreno dun mínimo de 4,50m de longo x 3m de ancho x 2,50m de alto. / Toma de corrente (Electricidade) / Apto para interior e exterior.


PREZOS INCHABLES MINI

PREZO PARA PARTICULARES
Cumpleanos, Vodas, Bautizos, Comidas Familiares...

Non aptos para eventos de colectivos como Comisións de festas, Colexios, Concellos...

TIPO ALUGUER
PREZO
DURACIÓN
RECOLLIDA NO ALMACÉN 
(Ponteareas)
(Cabe no maletero dun turismo9 
50€

MÁXIMO 48 HORAS
(Ampliable 10€/día)
SEN MONITOR
(O instalamos e o recollemos)
100€
(Máis gastos de desprazamento dende Vigo)
Toda a festa
(Máximo 6 horas)
CON MONITOR
100€
(Máis gastos de desprazamento dende Vigo)

*AGASALLO: Altavoz con música durante o aluguer.
2 HORAS
(Ampliable 50€/hora)
 ENTREGA A DOMICILIO
(Non inclúe instalación nin desinstalación)
 70€
(Máis gastos de desprazamento dende Vigo)
 MÁXIMO 48 HORAS
(Ampliable 10€/día)
 VARIOS INCHABLES MINI LOW COST SEN MONITOR
 2 HINCHABLES: 160€
3 HINCHABLES: 220€
4 HINCHABLES: 280€
(Máis gastos de desprazamento dende Vigo)

*AGASALLO: Altavoz con música durante a festa.
 Toda a festa
(Máximo 6 horas)
 VARIOS INCHABLES MINI LOW COST CON RECOLLIDA EN ALMACÉN
 2 HINCHABLES: 95€
3 HINCHABLES: 140€
4 HINCHABLES: 185€


MÁXIMO 48 HORAS
(Ampliable 10€/día por cada hinchable) 
 VARIOS INCHABLES MINI LOW COST CON ENTREGA A DOMICILIO
 2 HINCHABLES: 120€
3 HINCHABLES: 170€
4 HINCHABLES: 215€
(Máis gastos de desprazamento dende Vigo)


 MÁXIMO 48 HORAS
(Ampliable 10€/día por cada hinchable)
CASTELOS MINI "LOW COST PREMIUM"NOME: "Mini Payasito"
DIMENSIÓNS: 3,30 m de longo x 2,30 m de ancho x 2,30 m de alto
PESO MÁXIMO SOPORTADO EN TOTAL: 100 Kg
IDADES: Recomendado ata os 4 anos. Apto ata os 5 anos.
OBSERVACIÓNS: Zona de salto e saída con mini tobogán.
NECESIDADES TÉCNICAS: Terreno dun mínimo de 4m de longo x 2,50m de ancho x 2,30 de alto. / Toma de corrente (Electricidade) / Apto para interior e exterior.


NOME: Pista multideportiva
DIMENSIÓNS: 8 m de longo x 3,35 m de ancho x 1,90 m de alto
IDADES : Recomendado ata os 8 anos. Apto ata os 12 anos.
OBSERVACIÓNS: Perímetro inchable con porterías. 
NECESIDADES TÉCNICAS: Terreno dun mínimo de 8,50m de longo x 3,50m de ancho x 1,90m de alto. / Toma de corrente (Electricidade). Apto para interior e exterior.
__________________________________________________________

¡¡ NOVO !!
MINI PARQUE ACUÁTICO "LOW COST"

NOME: Mini Parque Acuático "Low cost"
DIMENSIÓNS: 7,35M de ancho x 6,30M de longo x 2,50m de alto.
IDADES: Recomendado ata os 10 anos. Apto ata os 12 anos ou 45 Kg de peso.
OBSERVACIÓNS: 3 Tobogáns (Tobogán de auga en curva, tobogán de auga recto e tobogán seco), Túnel, canasta, pivote de xogo, escaleiras de escalada, 2 piscina de caída e chorros de auga nos tobogáns.
NECESIDADES TÉCNICAS: Terreno dun mínimo de 7,50m de ancho x 7m de longo x 2,50m de alto. / Toma de corrente (Electricidade) / Toma de auga (Tipo grifo de xardín, apto para mangueiras) / Soamente apto para exterior.

PREZOS PARA PARTICULARES
Cumpleanos, Comunións, bautizos, vodas, comidas familiares...

Non aptos para eventos de colectivos como Comisións de festas, Colexios, Concellos...

TIPO ALUGUER
PREZO
DURACIÓN
CON MONITOR
180€
(Máis gastos de desprazamento dende Vigo)*AGASALLO: Altavoz con música.
2 horas + 1 hora de agasallo = 
3 HORAS
(Ampliable 50€/hora)
SEN MONITOR
180€
(Máis gastos de desprazamento dende Vigo)*AGASALLO: Altavoz con música.
Toda a festa
(Máximo 6 horas)  
 RECOLLIDA NO ALMACÉN
(Ponteareas)
(Cabe no maletero de calquer turismo)
 130€


 MÁXIMO 48 HORAS
(Ampliable  10€/día)
 ENTREGA A DOMICILIO
(Non inclúe instalación nin desinstalación)
 150€
(Máis gastos de desprazamento dende Vigo)


 MÁXIMO 48 HORAS
(Ampliable 10€/día)


__________________________________________________

HINCHABLE XIGANTE
"SÚPER PARQUE DE BOLAS"

XOGOS XIGANTES


CONECTA 4

Ancho: 1,45 m
Alto: 1,13m
TWISTER

3m x 3m

PARCHIS

3m x 3m
DIANA

3m x 3m


RASCACIELOS


Más de 1m de alto


MIKADO

Casi 1m de largo


ESCALERA

3m x 3m
XADREZ

1,2m x 1,2m

As pezas miden entre 20 e 30 cm.


DOMINÓ
PREZOS PARA PARTICULARES
Cumpleanos, comunóns, bautizos, bodas, comidas familiares...

TIPO DE ALUGUER
PREZO
DURACIÓN
CON 1 MONITOR
(A elixir 5 xogos)
150€
(Máis desplazamento dende Vigo)
2 horas
(Ampliable 50€/hora)
SEN MONITOR
(A elixir 5 xogos)
140€
(Máis desplazamento dende Vigo)
Toda a festa
(Máximo 6 horas)
RECOLLIDA NO ALMACÉN
(Ponteareas)
(A excepción do conecta 4, os xogos caben no maletero de calquer turismo)
Conecta 4, Rascacielos e Xadrez
30€/unidad
_____
Parchis, Twister, Escalera, Mikado, dominó e Diana
30€/2 unidades


 MÁXIMO 48 HORAS
(Ampliable 5€/día) 

PREZOS PARA COLECTIVOS
Festas de Asociacións, Comisións de festas, Colexios, Concellos...

TIPO DE ALUGUER
PREZO
DURACIÓN
CON 1 MONITOR
(A elixir 5 xogos)
250€ + IVE
(Máis desprazamento dende Vigo)
2 horas + 1 hora de agasallo = 3 HORAS
CON 2 MONITORES
(Todos os xogos)
300€ + IVE
(Máis desprazamento dende Vigo)
2 horas + 1 hora de agasallo = 3 HORAS  

___________________________________________________________

SUPLEMENTOS AOS INCHABLES PARA FESTAS PARTICULARES
(PREZOS VÁLIDOS SOAMENTE EN COMPAÑÍA DO ALUGUER DE INCHABLES CON MONITOR)
(Prezos soamente válidos en festas particulares: comuniones, cumples, vodas y bautizos)
OBRADOIRO DE GLOBOFLEXIA
Talleres infantiles: Globoflexia, maquillaje&tatoos, títeres, chapas, máscaras, literarios...


SEN MONITOR EXTRA
40€
- MÁXIMO 50 NEN@S
- NON INCLÚE MONITOR EXTRA

OBRADOIRO DE MAQUILLAXES&TATOOS
Taller de maquillaje en cumpleaños, comuniones, bodas, bautizos, colegios, fiestas infantiles... ANIMAR-TTaller de maquillaje en cumpleaños, comuniones, bodas, bautizos, colegios, fiestas infantiles... ANIMAR-T
CON MONITOR EXTRA
130€
- MÁXIMO 40 NEN@S -
________________________
XOGOS MUSICAIS E /OU GYMKHANA DEPORTIVA
ANIMACION MUSICAL PEQUEÑO
SEN MONITOR EXTRA
90€
- MÁXIMO 20 NEN@S -


Duración: 1 hora
139. sofía, carrera e pelotas kanguro
CON MONITOR EXTRA
130€

_______

SEN MONITOR EXTRA
Duración: 1 hora
OBRADOIRO DE CHAPAS
Talleres infantiles: Globoflexia, maquillaje&tatoos, títeres, chapas, máscaras, literarios...
90€
SEN MONITOR EXTRA
60€
- MÁXIMO 30 NEN@S -
Talleres infantiles: Globoflexia, maquillaje&tatoos, títeres, chapas, máscaras, literarios...
______________

CON MONITOR EXTRA
100€
- MÁXIMO 50 NEN@S -
OBRADOIRO DE MÁSCARAS
Talleres infantiles: Globoflexia, maquillaje&tatoos, títeres, chapas, máscaras, literarios...


SEN MONITOR EXTRA
60€
- MÁXIMO 30 NEN@S -

_____________

Careta de pirata 1 g
CON MONITOR EXTRA
100€
- MÁXIMO 50 NEN@S -


OBRADOIRO DE TÍTERES MÓVILES
Talleres infantiles: Globoflexia, maquillaje&tatoos, títeres, chapas, máscaras, literarios...
SEN MONITOR EXTRA
60€
- MÁXIMO 30 NEN@S -


______________


Talleres infantiles: Globoflexia, maquillaje&tatoos, títeres, chapas, máscaras, literarios...CON MONITOR EXTRA
100€
- MÁXIMO 50 NEN@S -XOGO CON POMPAS DE XABÓN
347. Anxo, pompas de jabón

10€
- NON INCLÚE MONITOR EXTRA
XOGOS + 1 OBRADOIRO
Juegos en Comuniones, cumpleaños, bautizos, bodas y otras grandes fiestas en colegios, asociaciones, culturales, vecinales...CON MONITOR EXTRA
130€
Duración: 1 hora


XOGOS A ELIXIR ENTRE:Xogos musicais, gymkhana deportiva, xogos con paracaídas, xogo con pompas de xabón, xogos populares...
OBRADOIRO A ELIXIR ENTRE: Máscaras, títeres móviles ou chapas.
- MÁXIMO 30 NEN@S -
EQUIPO DE SON
EQUIPO DE SON PROFESIONAL 80€
(2 WAFLES E MEGAFONÍA. APROX.1.000W. RECOMENDADO EN GRUPOS DE MÁIS DE 30 NEN@S)
KARAOKE
Karaoke

CON MONITOR EXTRA
200€


- INCLÚE EQUIPO DE SON PROFESIONAL + PANTALLA DE 50"
- MÁIS DE 400 CANCIÓNS PARA ELIXIR
- RECOMENDADO PARA MAIORES DE 8 ANOS.
FESTA DA ESCUMA
Fiesta de la espuma para niños y adultos
CON MONITOR EXTRA
300€
Inclúe equipo de son pequeno


Fiesta de la espuma para niños y adultos
Duración: 1 hora
Espumóxeno da mellor calidade, non daña a roupa, non pica nos ollos e non é tóxico.
XOGOS XIGANTES
Juegos en Comuniones, cumpleaños, bautizos, bodas y otras grandes fiestas en colegios, asociaciones, culturales, vecinales...SEN MONITOR EXTRA
80€
A elixir 3 xogos entre Conecta 4, Twister, Escaleira, Diana, Rascaceos XXL, Parchis, Xadrez, dominó ou Mikado.

Juegos en Comuniones, cumpleaños, bautizos, bodas y otras grandes fiestas en colegios, asociaciones, culturales, vecinales..._______

CON MONITOR EXTRA
130€

A Elixir 5 xogos entre Conecta 4, Twister, Escaleira, Diana, Rascaceos XXL, Parchís, Xadrez, Dominó ou Mikado.


PACKS CON INCHABLES

Packs soamente válidos para festas de particulares: Cumpleanos, comunións, bautizos, vodas, comidas familiares...PACK INCHABLES Nº1
380€
(Máis gastos de desplazamento dende Vigo)
NÚMERO DE NENOS/AS
Máximo 25 nenos/as
DURACIÓN
3 horas
(2 horas de inchable + 1 hora de animación)
(Ampliable 50€/hora)
NÚMERO DE MONITORES
2
ACTIVIDADES
- 1 atracción inchable profesional a elixir
- Xogos musicais
- Obradoiro de globoflexia
- Obradoiro a elixir*
- Xogo con pompas
*OBRADOIROS A ELIXIR: - Obradoiro de chapas - Obradoiro de máscaras - Obradoiro de títeres móviles En grupos de menos de 20 nen@s tamén disponible obradoiro de maquillaxe e tatoos.
PACK INCHABLES Nº2
340€
(Máis gastos de desplazamento dende Vigo)
NÚMERO DE NENOS/AS
Máximo 20 nenos/as
DURACIÓN
2 horas (Ampliable 50€/hora)
NÚMERO DE MONITORES
1
ACTIVIDADES
- 1 atracción inchable profesional a elixir.
- Obradoiro a elixir
*OBRADOIROS A ELIXIR: - Obradoiro de chapas - Obradoiro de máscaras - Obradoiro de títeres móviles - Obradoiro de maquillaxe&tatoos
FESTA ESTRELA Nº1
500€
(Máis gastos de desplazamento dende Vigo)
NÚMERO DE NENOS/AS
Máximo 40 nenos/as
DURACIÓN
3 horas
NÚMERO DE PROFESIONAIS
2
ACTIVIDADES
- Xogos musicais
- Xogo con pompas de xabón
- Gymkhana deportiva
- Xogos con paracaídas
- Batalla de globos xigantes
- Obradoiro de globoflexia
- Obradoiro a elixir
- Atracción inchable a elexir
- Equipo de son profesional
*OBRADOIROS A ELIXIR: - Obradoiro de chapas - Obradoiro de máscaras - Obradoiro de títeres móviles En grupos de menos de 20 nen@s tamén disponible obradoiro de maquillaxe e tatoos.
FESTA ESTRELA Nº2
600€
(Máis gastos de desplazamento dende Vigo)
NÚMERO DE NENOS/AS
Máximo 50 nenos/as
DURACIÓN
3 horas
NÚMERO DE PROFESIONAIS
3
ACTIVIDADES
- Xogos musicais
- Xogo con pompas de xabón
- Gymhana deportiva
- Xogos con paracaídas
- Batalla de globos xigantes
- Obradoiro de globoflexia
- Obradoiro a elixir
- Atracción inchable a elexir
- Equipo de son profesional
*OBRADOIROS A ELIXIR: - Obradoiro de chapas - Obradoiro de máscaras - Obradoiro de títeres móviles - Obradoiro de maquillaxe&tatoos
FESTA ESTRELA Nº3
650€
(Máis gastos de desplazamento dende Vigo)
NÚMERO DE NENOS/AS
Máximo 40 nenos/as
DURACIÓN
3 horas
NÚMERO DE PROFESIONAIS
2
ACTIVIDADES
- Xogos musicais
- Xogos con pompas de xabón
- Gymkhana deportiva
- Xogos con paracaídas
- Batalla de globos xigantes
- Obradoiro de globoflexia
- Obradoiro a elixir.
- 2 atraccións inchables a elexir
- Equipo de son profesional
*OBRADOIROS A ELIXIR: - Obradoiro de chapas - Obradoiro de máscaras - Obradoiro de títeres móviles En grupos de menos de 20 nen@s tamén disponible obradoiro de maquillaxe e tatoos.
NECESIDADES TÉCNICAS
É necesario unha toma de corrente a menos de 50m de distancia.
(A máis distancia consultar)
Para os inchables de auga precisamos unha mangueira a menos de 50m de distancia da instalación del aparato.
(A máis distancia consultar)
Para a instalación dos aparatos inchables é preciso que o lugar sea adecuado para o seu uso seguro:
- Debe haber o espazo suficiente tendo, como mínimo, 1 m de distancia de cada parte do hinchable coas posibles paredes de o arredor.
-O chan non pode ter pedras, nin grandes nin pequenas.
- O espazo onde estará o hinchable debe ser llano, non poderá haber desniveis nin buracos.
Para calquera dúbida poden consultar cos nosos expertos. 
 

ALQUILER HINCHABLES
PERSOA DE CONTACTO
E-MAIL (Non esquecer deixar un correo de contacto)
TELÉFONO DE CONTACTO
DATA DO ALQUILER
CIDADE
IDADES DOS NENOS
HINCHABLE OU HINCHABLES NOS QUE ESTÁ INTERESADO
PISTA AMERICANA PROFESIONAL - 10M
SÚPER MEGA RAMPA
CASTELO AZUL
CASTELO DE BUGS BUNNY
TOBOGÁN DE AUGA "COCODRILO"
TOBOGÁN CON PISCINA DE BOLAS "COCODRILO"
GRAN PALACE (CASTELO SEMI PROFESIONAL)
MINI PISTA AMERICANA "LOW COST"
COHETES ESPACIAIS "LOW COST"
COMBI CON TOBOGÁN "LOW COST"
TOBOGÁN DE AUGA PEQUENO "LOW COST"
TOBOGÁN CON BOLAS "LOW COST"
MINI PALACETE CON TOBOGÁN "MINI LOW COST"
MINI PALACETE "MINI LOW COST"
MINI JUNGLA "MINI LOW COST"
MINI ROSA "MINI LOW COST"
MINI PAYASITO "MINI LOW COST"
---------------------------------------------------------------------------------
Fiestas infantiles, Alquiler de hinchables, alquiler castillos hinchables, alquiler colchonetas, atracciones hinchables, alquiler de inflables, alquiler castillos inflables, atracciones inflables, toboganes de agua, tobogán de agua, castillo hinchable, alquiler hinchable.
 
Alquiler de hinchables en Vigo, Alquiler de hinchables en Pontevedra, Alquiler de hinchables en Ourense, Alquiler de hinchables en A Coruña, Alquiler de hinchables en Santiago, Alquiler de hinchables en Lugo, Alquiler de hinchables en Baiona, Alquiler de hinchables en Gondomar, Alquiler de hinchables Nigrán, Alquiler de hinchables en O Rosal, Alquiler de hinchables en A Guarda, Alquiler de hinchables en Tui, Alquiler de hinchables en Xinzo de Limia, Alquiler de hinchables en Ribadeo, Alquiler de hinchables en Ferrol, Alquiler de hinchables en Narón, Alquiler de hinchables en Sanxenxo, Alquiler de hinchables en Villagarcía, Alquiler de hinchables en O Grove, Alquiler de hinchables en Lalín.
 
Alquiler hinchables en Vigo, Alquile hinchables en Pontevedra, Alquiler hinchables en Ourense, Alquiler hinchables en A Coruña, Alquiler hinchables en Santiago, Alquiler hinchables en Lugo, Alquiler hinchables en Baiona, Alquiler hinchables en Gondomar, Alquiler  hinchables Nigrán, Alquiler hinchables en O Rosal, Alquiler hinchables en A Guarda, Alquiler  hinchables en Tui, Alquiler hinchables en Xinzo de Limia, Alquiler hinchables en Ribadeo, Alquiler hinchables en Ferrol, Alquiler hinchables en Narón, Alquiler hinchables en Sanxenxo, Alquiler hinchables en Villagarcía, Alquiler hinchables en O Grove, Alquiler hinchables en Lalín.
 
Alquiler castillo hinchable en Vigo, Alquiler castillo hinchable en Pontevedra, Alquiler castillo hinchable en Ourense, Alquiler castillo hinchable en A Coruña, Alquiler castillo hinchable en Santiago, Alquiler castillo hinchable en Lugo, Alquiler castillo hinchable en Baiona, Alquiler castillo hinchable en Gondomar, Alquiler castillo hinchable Nigrán, Alquiler castillo hinchable en O Rosal, Alquiler castillo hinchable en A Guarda, Alquiler castillo hinchables en Tui, Alquiler castillo hinchable en Xinzo de Limia, Alquiler castillo hinchable en Ribadeo, Alquiler castillo hinchable en Ferrol, Alquiler castillo hinchable en Narón, Alquiler castillo hinchable en Sanxenxo, Alquilercastillo  hinchable en Villagarcía, Alquiler castillo hinchable en O Grove, Alquiler castillo hinchable en Lalín.
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------
Editor de páginas web alojado en Vistaprint